Jubileum- & cultuurboost

In haar jubileumjaar gebruikte de sociale onderneming Tomingroep deze mijlpaal als een springplank voor haar ambities en als stimulans voor haar strategie en toekomstplannen. In samenwerking met D&B Eventmarketing ontwikkelde zij een impactvol cultuurtraject rond de TOP-kernwaarden: Trots, Ondernemend en Professioneel. Een reeks van zowel live als online communicatiemomenten zette een onstuitbare beweging in gang: Samen naar de TOP!

Jubileum als springplank van ambities

Tomingroep streeft ernaar de beste sociale onderneming van Nederland te zijn, een plek waar klanten, medewerkers en gemeenten graag mee samenwerken. Dit verlangt van iedereen intern een gevoel van Trots, Ondernemerschap en Professionaliteit. Hun jubileum bood een feestelijke gelegenheid om dit te vieren met een krachtig cultuurtraject, inclusief duidelijk gedefinieerde kernwaarden waar iedereen achter staat, vergrote naamsbekendheid en trotse medewerkers.

Betrokkenheid begint bij betrekken

Al voor het jubileumjaar begon, waren de 140 managers van Tomingroep actief betrokken bij de voorbereidingen door deel te nemen aan energieke TOP140 sessies. Gedurende het jubileumjaar waren er strategische TOP140 sessies, en ook de medewerkers werden betrokken via TOP Box sessies. Er werd feest gevierd met taart, een Tomin Toekomst Festival voor zakelijke relaties, ‘Thuis bij Tomin’ open dagen en een feest voor de medewerkers genaamd Tomin Helden. Wat bracht deze volle jubileumagenda? Trotse en betrokken medewerkers en relaties die als echte ambassadeurs zowel online als offline hun enthousiasme voor Tomingroep deelden. Bovendien bracht een nieuwe ideeënbus maar liefst 230 nieuwe zakelijke ideeën op, waarvan 190 al zijn doorgevoerd. Veel van deze ideeën verbeterden de efficiëntie, wat de arbeidsproductiviteit met 15% deed stijgen zonder meer of harder te werken.

Kernwaarden in praktijk gebracht

Een strategie ontwikkelen is één ding, maar het echte effect ontstaat pas als deze ook actief wordt uitgevoerd en beleefd. Bij Tomingroep hebben ze dit bereikt door zowel medewerkers als relaties actief te betrekken bij het vormgeven en implementeren van hun plannen. Medewerkers transformeerden in trotse medemerkers die tijdens hun TOP-gesprekken—een moderne versie van de traditionele POP-gesprekken—zelf doelen voorstellen. Deze dynamiek is merkbaar en voelbaar voor externe partijen, wat hun betrokkenheid aanzienlijk verhoogt. Tomingroep’s moed om nieuwe wegen in te slaan en de kracht van live-communicatie volop te benutten, werd beloond met een Gouden Giraffe Event Award.

Nieuwsgierig geworden?

Contact Form Demo (#3)