Samen in Beweging

Beweging 3.0 is een vooraanstaande organisatie in de zorgsector die haar 15-jarig bestaan vierde met het evenement “Samen in Beweging”. Tijdens dit event introduceerde het bedrijf een vernieuwde visie op de zorg van de toekomst, waarbij digitale vernieuwing en duurzaamheid centraal staan. Dit jubileum was niet alleen een feestelijke gebeurtenis, maar markeerde ook een belangrijke vernieuwing en toekomstgerichte strategieën van Beweging 3.0.

Nieuwe koers

Om het jubileum te vieren en de vernieuwde strategie van Beweging 3.0 te lanceren, hebben we het evenement ‘Samen in Beweging’ gecreëerd en uitgevoerd. Dit evenement was gericht op het erkennen en betrekken van de medewerkers en vrijwilligers, en het gezamenlijk in beweging komen, dit alles onder het motto van de ‘3 B’s’: bedanken, betrekken en bewegen. Het doel was om samen een stap in de juiste richting te zetten naar een innovatieve en duurzame toekomst in de zorg.

Betrokkenheid creëren

In de aanloop naar het evenement bereidden de gasten zich voor op zes centrale thema’s om gezamenlijk in beweging te komen. Het programma bevatte sessies gericht op het omarmen van verandering, interactieve sessies om de betrokkenheid te vergroten, en brainstormsessies waarbij de deelnemers input konden geven voor de nieuwe koers.

Elke aparte sessie omvatte een brainstormmoment, waarbij aan de deelnemers werd gevraagd: “Wat kun jij anders doen?” Met oog op de continuïteit van de 24/7 dienstverlening werd het programma meerdere keren aangeboden op de dag. Het evenement werd afgesloten met een viering van het 15-jarig jubileum, waarbij er waardering werd uitgesproken voor het personeel en de vrijwilligers.

Samen de toekomst in

‘Samen in beweging’ was niet alleen een platform voor het delen van kennis en het creëren van betrokkenheid, maar zorgde ook voor een positieve, samenwerkende en feestelijke sfeer. De nieuwe strategische richting werd niet alleen gevormd maar ook vergroot met  inzichten en ideeën van zowel medewerkers als vrijwilligers. Hierdoor staat Beweging 3.0 nu sterker en veerkrachtiger klaar om met vertrouwen de toekomstige uitdagingen in de zorgsector aan te gaan.

‘Samen in Beweging’ markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van de organisatie, waarbij betrokkenheid, innovatie en duurzaamheid gezamenlijk hand in hand gingen naar een succesvolle toekomst.

Nieuwsgierig geworden?

Contact Form Demo (#3)